hakkımızda bilgiler

KALİTE POLİTİKASI

can inşaat hakkımızda Müşterilerimizin beklentilerini anlayarak, şartname ve standartlara uygun üterim yaparken şirket içinde sürekli gelişmeyi daima kılmak , bu gelişi işverenlerimize yansıtmak ve memnuniyetlerini sağlamak politikamızın temelini oluşturmaktır. Can, bu politikanın hayata geçirilebilmesini aşağıdaki ilkelerde sağlayacaktır.

Çalışılan ülkelerin belirleyici ve düzenleyici kurallarına uymak,
Yüklenimimiz altındaki projelerde teknolojinin en yeni olanaklarından yararlanarak iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak zamanında teslim etmek ,

Tüm yönetici ve çalışanlarımızın aktif katılımı sağlayarak kaliteden sorumlu olmak,
Alt yüklenici ve tedarikçilerimiz ile her fırsatta şirket misyonuna yönelik ortak gayretler ile sürekli gelişmeye yönelik çalışmak,
Tüm personelimize grup ile uyumu, etkinliği ve yaratıcılığı teşvik ederek teknik bilgi ve beceri seviyelerini yükseltmek,
Kalite sisteminin etkinliğini sağlarken iş verimliliğini arttırarak ;
Maliyetlerimizi düşürmek ve bunu müşterilerimize yansıtmak,
Kararlılığımızı yükseltmek ve bunu şirket yatırımcılarına ve çalışanlarına yansıtmak,
Sorunların çözümünde sistematik yaklaşımlar ve metotlar uygularken problemler oluşmadan tedbir alma alışkanlığını devam ettirmek,
Şantiye çalışmalarında zaiyatları en az seviyede tutarak verimliliği arttırmak, maliyetleri düşürmek,
Can kurallarını benimseyen ve karşılıklı '' kazan-kazan '' prensibi ile çalışan alt yüklenici / uzman ekipler ile uzun vadeli işbirliğine girmektir.

Can yüklenimi altındaki proje ve yatırımların gerçekleştirilmesinde ; işveren memnuniyetini arttırmayı ve Pazar payını geliştirmeyi amaçlarken, gelişimci ve yaratıcı çalışmalar ile birlikte SEÇ politikası doğrultusunda '' sıfır iş kazası''yla gerçekleştirilmelerini hedeflemiştir.

can inşaat ve sanayi grup logoları
gölge
gölge
facebook can inşaat
twitter can inşaat
2n medya reklam prodüksiyon tasarım