hakkımızda bilgiler

SOSYAL FAALİYETLER

can inşaat hakkımızda GELECEĞİMİZİN ÇOCUKLARI VAKFI (GÇV)
1997 yılında kurulan Geleceğimizin Çocukları Vakfı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile yapılan protokol çerçevesinde vakfımıza gelen korunmaya muhtaç çocuklarımızı topluma kazandırmayı amaçlıyor. Çocuklarımızın eğitim ve öğretim giderlerini karşılamak, insanca yaşayabilecekleri çocuk yuvası, okul, aşevi ve sığınma evi gibi mekanları yaratarak geleceğe sağlıklı kuşaklar hazırlamak ve onların çağdaş düzeye ulaşmasına katkıda bulunmak vakfımızın temel ilkeleridir. Geleceğimizin Çocukları Vakfı, UNİCEF Çocuk Hakları Birliği Koalisyonu üyesidir. Bu koalisyon, çocuk hakları ile ilgili dünyadaki tüm kuruluşları aynı çatı altında toplayıp, kurduğu network ağı ile ortak projeler üretmektedir.
can inşaat ve sanayi grup logoları
gölge
gölge
facebook can inşaat
twitter can inşaat
2n medya reklam prodüksiyon tasarım