Tedarik Zinciri Politikası

Can İnşaat, müşteri memnuniyetini sağlamak, operasyonel etkinliği artırmak ve sürdürülebilirliği teşvik etmek için modern bir tedarik zinciri politikası benimsemektedir.Stratejik Tedarikçi İlişkileri : Can İnşaat, projeye en uygun standartlar

Can İnşaat, müşteri memnuniyetini sağlamak, operasyonel etkinliği artırmak ve sürdürülebilirliği teşvik etmek için modern bir tedarik zinciri politikası benimsemektedir.

Stratejik Tedarikçi İlişkileri : Can İnşaat, projeye en uygun standartlar ve hizmetler sağlayacak güvenilir ve etkili tedarikçilerle çalışır. Bu iş ortaklıklarını sürekli daha iyiye doğru geliştirir. Bu tedarikçiler, şirketin uzun vadeli hedeflerine uygun olmalı ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı olmalıdır.

Verimlilik ve Maliyet Kontrolü : Can İnşaat, sürekli iyileştirme ve maliyet optimizasyonu stratejileri izleyerek iş süreçlerinde verimliliği artırmayı amaçlar.

Sürdürülebilirlik : Çevresel etkileri minimize eden, yenilenebilir kaynakları teşvik eden ve adil ticaret uygulamalarına önem veren bir yaklaşım benimseriz.

Teknoloji Kullanımı : Otomasyon, veri analitiği ve diğer ileri teknolojilerin kullanımı, tedarik zincirimizi daha etkin yönetmemize yardımcı olur.

Esneklik ve Risk Yönetimi : Piyasa değişkenliklerine ve risklere karşı hazırlıklı olmak için esnek bir yaklaşım benimseriz.

İşbirlikçi İlişkiler : Uzun vadeli ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler geliştiririz.

Kalite ve Güvenlik : Kalite standartlarını korumak ve iş güvenliği önlemlerini sağlamak için güvenilir tedarikçiler seçmek ve denetlemek için prosedürler geliştiririz.

Bu politika, Can İnşaat'ın müşteri memnuniyetini artırmak, operasyonel mükemmelliği sağlamak ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak iş yapmak için temel bir çerçeve sunar.